Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 225 PLN
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Zasady i Warunki

Zasady zakupu

Jeśli dokonasz zakupu w Witrynie, twój zakup będzie podlegał dodatkowym warunkom zakupu (zwanym łącznie „Zasadami zakupów”) pojawiającymi się na stronie Wysyłka, zwroty i podatki, które są niniejszym włączone i stanowią część niniejszych warunków Posługiwać się. Przed dokonaniem takiego zakupu zapoznaj się z naszymi Zasadami zakupu. Przesyłając informacje o płatności w związku z każdym takim zakupem, akceptujesz nasze zasady zakupów.

Polityka prywatności

Korzystanie z Witryny podlega warunkom naszej Polityki prywatności, która zostaje niniejszym włączona i stanowi część niniejszych Warunków użytkowania. Dokładnie zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na warunki naszej Polityki prywatności.

Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały w Witrynie, w tym jej projekt, grafika, tekst, dźwięki, obrazy, oprogramowanie i inne pliki oraz ich wybór i układ (łącznie „Materiały”) są własnością mlodyjeczmienodchudzanie.pl i / lub jej licencjodawców oraz podlegają amerykańskim i międzynarodowym prawom autorskim oraz innym prawom i prawom własności intelektualnej oraz są chronione tymi prawami. Wszelkie prawa do materiałów, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach użytkowania, są zastrzeżone dla ich odpowiednich właścicieli praw autorskich. mlodyjeczmienodchudzanie.pl upoważnia do przeglądania i pobierania Materiałów wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania nienaruszonych wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginalnych Materiałach. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie można kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, ponownie publikować, pobierać, wykonywać, wyświetlać, publikować, przesyłać, wykorzystywać, tworzyć dzieła pochodne ani w żaden inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek Materiałów w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób , bez uprzedniej pisemnej zgody mlodyjeczmienodchudzanie.pl lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W przypadku braku pisemnej umowy nie wolno modyfikować ani dostosowywać Materiałów w żaden sposób ani wykorzystywać ich w celach publicznych lub komercyjnych. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy handlowe i logo (łącznie „Znaki”) zawarte lub opisane w Witrynie stanowią wyłączną własność mlodyjeczmienodchudzanie.pl i / lub jej licencjodawców i nie mogą być kopiowane, zmieniane ani w inny sposób wykorzystywane w całości lub częściowo bez uprzedniej pisemnej zgody mlodyjeczmienodchudzanie.pl i / lub jej licencjodawców. Ponadto wszystkie nagłówki stron, grafika niestandardowa, ikony przycisków i skrypty są własnością mlodyjeczmienodchudzanie.pl i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani w żaden inny sposób używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody mlodyjeczmienodchudzanie.pl. mlodyjeczmienodchudzanie.pl zastrzega sobie prawo do egzekwowania swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa.

Strony internetowe osób trzecich

Linki w Witrynie do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz Witrynę. mlodyjeczmienodchudzanie.pl nie kontroluje ani nie wspiera takich stron internetowych osób trzecich. Zgadzasz się, że Strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl, jak zdefiniowano poniżej, nie będą ponosić odpowiedzialności za treści, towary lub usługi świadczone na tych zewnętrznych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, ani za twoje wykorzystanie lub niemożność korzystania z takich stron internetowych. Użyjesz tych linków na własne ryzyko. Zaleca się, aby inne witryny internetowe, w tym strony osób trzecich połączone z tą witryną, mogły zawierać materiały lub informacje: że niektóre osoby mogą uznać za obraźliwe lub nieodpowiednie; jest to niedokładne, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub zwodnicze; lub jest zniesławiające, zniesławiające, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób niezgodne z prawem. mlodyjeczmienodchudzanie.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść, legalność, przyzwoitość lub dokładność jakichkolwiek informacji oraz wszelkich produktów i usług, które pojawiają się na stronach internetowych osób trzecich.

Korzystanie ze strony internetowej

Musisz założyć konto w Witrynie, aby móc korzystać z niektórych funkcji tej Witryny, takich jak zakup. Jeśli udostępniasz informacje w Witrynie, wyrażasz zgodę na: (a) dostarczenie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z monitami Witryny; oraz (b) w miarę możliwości, zachowują i niezwłocznie aktualizują takie informacje, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są fałszywe, niedokładne lub nieaktualne, lub mlodyjeczmienodchudzanie.pl ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są fałszywe, niedokładne lub nieaktualne, mlodyjeczmienodchudzanie.pl ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz zabronić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryna (lub dowolna jej część) przez Ciebie.

Podczas rejestracji konta utworzysz nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta oraz jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane pod hasłem lub kontem. Zgadzasz się na: (a) natychmiastowe powiadomienie mlodyjeczmienodchudzanie.pl o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa; oraz (b) upewnij się, że wychodzisz ze swojego konta na koniec każdej sesji. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie opłaty wynikające z korzystania z konta w Witrynie, w tym opłaty wynikające z nieautoryzowanego korzystania z konta przed podjęciem kroków w celu zapobieżenia takim zdarzeniom poprzez zmianę hasła i powiadomienie mlodyjeczmienodchudzanie.pl. Strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl nie mogą i nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych wymagań.

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz że jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Witryny i komunikację z nią. Zgadzasz się nie publikować ani nie przekazywać za pośrednictwem tej Witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, naruszających, grożących, nękających, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, nienawistnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia wszelkiego rodzaju, w tym materiałów zachęcających do zachowania lub zachowania przestępczego powodowałoby to odpowiedzialność cywilną, naruszałoby prawa własności intelektualnej innych osób lub w inny sposób naruszało obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe. Zgadzasz się nie korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który zakłóca jej normalne funkcjonowanie lub korzystanie z niej przez innych użytkowników.

Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do tej witryny w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem interfejsu dostarczonego przez mlodyjeczmienodchudzanie.pl w celu uzyskania dostępu do strony. Tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek linku z innej strony do dowolnej strony w Witrynie bez uprzedniej zgody mlodyjeczmienodchudzanie.pl jest zabronione. Prowadzenie lub wyświetlanie niniejszej Witryny lub jakichkolwiek informacji lub materiałów wyświetlanych w Witrynie w ramkach lub w podobny sposób na innej stronie bez uprzedniej zgody mlodyjeczmienodchudzanie.pl jest zabronione. Wszelkie dozwolone linki do tej witryny muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i przepisami.

Zakończenie

Zgadzasz się, że mlodyjeczmienodchudzanie.pl może zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części tej witryny bez powiadomienia, za wszelkie działania, które według mlodyjeczmienodchudzanie.pl, według własnego uznania, naruszają niniejsze Warunki użytkowania lub obowiązujące prawo lub są szkodliwe dla interesy innego użytkownika lub stron mlodyjeczmienodchudzanie.pl. Niezależnie od takiego wypowiedzenia lub zawieszenia użytkownik będzie nadal podlegał „własności intelektualnej”, „gwarancjom, ograniczeniom odpowiedzialności i ograniczeniom odpowiedzialności”, „odszkodowaniu”, „obowiązującemu prawu i jurysdykcji” oraz „ Treści i postępowanie użytkownika ”niniejszych Warunków użytkowania.

Gwarancje, wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że:
Korzystasz ze strony na własne ryzyko. Witryna i zawarte w niej materiały są udostępniane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w niniejszych warunkach użytkowania, mlodyjeczmienodchudzanie.pl, jej jednostka dominująca, spółki zależne i inne spółki stowarzyszone oraz ich odpowiedni członkowie, dyrektorzy, pracownicy i inni przedstawiciele (łącznie „strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl”), wyraźnie wyłączają wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju , wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszenia. Nie ograniczając ogólności powyższego, strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl nie dają gwarancji, że: (i) strona internetowa spełni twoje wymagania; (ii) strona internetowa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; (iii) informacje, które można uzyskać, będą dokładne lub wiarygodne; (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów uzyskanych przez ciebie za pośrednictwem strony internetowej spełni twoje oczekiwania lub potrzeby; oraz (v) wszelkie błędy w witrynie zostaną poprawione.

Wszystkie produkty i usługi zakupione na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem podlegają wyłącznie wszelkim obowiązującym gwarancjom odpowiednich producentów, dystrybutorów i / lub dostawców, jeśli takie istnieją. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji dorozumianych w odniesieniu do produktów i usług wymienionych lub zakupionych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Nie ograniczając ogólności powyższego, strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wady lub awarie produktu, roszczenia wynikające z normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania produktu, nadużycia, modyfikacji produktu, niewłaściwego wyboru produktu i niezgodności z wydrukowanymi instrukcjami.

Strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z, w związku z lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej, w tym wszelką odpowiedzialność: (i) jako wydawcy informacji; (ii) jako odsprzedawca wszelkich produktów lub usług; (iii) w przypadku jakichkolwiek niepoprawnych lub niedokładnych informacji; (iv) za nieautoryzowany dostęp lub ujawnienie twoich transmisji lub danych; (v) w przypadku oświadczeń lub zachowania stron trzecich na stronie internetowej; lub (vi) w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z tą stroną internetową lub dowolną stroną internetową strony trzeciej. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszystkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, przypadkowych lub wynikowych, wynikających z naruszenia umowy, naruszenia gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób , nawet jeśli dana osoba poinformuje o możliwości wystąpienia takich szkód. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie są podstawowymi elementami podstawy umowy między mlodyjeczmienodchudzanie.pl a Tobą. Produkty, informacje i usługi oferowane na stronie internetowej i za jej pośrednictwem nie byłyby dostarczane bez takich ograniczeń.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się określonych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre rodzaje szkód. W związku z tym niektóre z powyższych zastrzeżeń i ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, obronić i zabezpieczyć strony mlodyjeczmienodchudzanie.pl przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, przyczynami roszczeń, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami (w tym wszelkimi uzasadnionymi honorariami prawników), wynikającymi lub wynikającymi z użytkowania lub postępowania w Witrynie, wszelkie działania związane z Twoim kontem przez Ciebie lub inną osobę, wszelkie materiały, które przesyłasz, publikujesz lub przesyłasz za pośrednictwem Witryny, twoje naruszenie niniejszych warunków użytkowania, twoje naruszenie lub naruszenie jakichkolwiek praw innej osoby, lub zakończenie dostępu do strony internetowej.

Różne

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całe i jedyne Warunki użytkowania między mlodyjeczmienodchudzanie.pl a każdym użytkownikiem Witryny w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków użytkowania. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.